زیر ایران بغداد میلیون صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

زیر: ایران بغداد میلیون صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی عدم تطابق حقوق بازنشستگی با هزینه‌های زندگی ، 25 درصد سالمندان نیازمند هستند

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان گفت: مسئله‌ای که عموم سالمندان با آن درگیر هستند عدم تطابق دریافتی و حقوق بازنشستگی با میزان هزینه‌ها است لیکن با وجود زیاد کر

عدم تطابق حقوق بازنشستگی با هزینه‌های زندگی ، 25 درصد سالمندان نیازمند هستند

25 درصد سالمندان نیازمند هستند/عدم تطابق حقوق بازنشستگی با هزینه های زندگی

عبارات مهم : سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان گفت: مسئله ای که عموم سالمندان با آن درگیر هستند عدم تطابق دریافتی و حقوق بازنشستگی با میزان هزینه ها است لیکن با وجود زیاد کردن هر ساله حقوق بازنشستگان، ولی درآمدها به حدی نیست که کفایت کند.

به گزارش ایسنا، دکتر محسن سلمان نژاد با اشاره به تعداد سالمندانی که در آسایشگاه ها نگهداری می شوند افزود: بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال ۹۵ ، هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در کشور داریم که از این تعداد حدود ۲۵ هزار سالمند در مراکز سالمندی و آسایشگاه ها نگهداری می شوند. البته کل سالمندانی که از شرکت بهزیستی سرویس می گیرند، بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر است.

عدم تطابق حقوق بازنشستگی با هزینه‌های زندگی ، 25 درصد سالمندان نیازمند هستند

وی افزود: البته نباید این عنوان را فراموش کرد که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند یعنی بالغ بر ۲۵ درصد از سالمندان کشور، نیازمند هستند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان راجع به دیگر بازنشستگان کشور نیز اظهار کرد: مسئله ای که عموم سالمندان با آن درگیر هستند عدم تطابق دریافتی و حقوق بازنشستگی با میزان هزینه ها است لیکن با وجود زیاد کردن هر ساله حقوق بازنشستگان، ولی در آمدها به حدی نیست که کفایت کند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان گفت: مسئله‌ای که عموم سالمندان با آن درگیر هستند عدم تطابق دریافتی و حقوق بازنشستگی با میزان هزینه‌ها است لیکن با وجود زیاد کر

وی گفت: پیمایش سالمندی شاه کلید برنامه ریزی جهت سالمندان است و امروز شاهد هستیم پیمایش سالمندی در کشورهای پیشرفته بین سه تا پنج سال انجام می شود. خوشبختانه در کشور از حدود ۹ ماه پیش مطالعات اولیه پیمایش سالمندی انجام و کمیته های مربوطه نیز تشکیل شده است هست. همچنین بودجه آن نیز تخصیص داده شده است و به زودی شاهد اجرای آن در کشور خواهیم بود.

وی اضافه کرد: تصور این است بعد از انجام مطالعات اولیه، در حوزه سیاست گذاری سالمندان بسیار دقیق عمل می کنیم. پیمایش سالمندی اساسا کار مشکل است لیکن کسب اطلاعات همه هفت میلیون نفر تقریبا غیر ممکن هست. پرسش نامه هایی که جهت پیمایش در نظر گرفته می شود دارای سوالات زیادی است که نیازمند آموزش های زیادی هم است.

سلمان نژاد با بیان اینکه اطلاع پیمایش باید به وسیله مرکز آمار انجام شود، عنوان کرد: هنگامی که مرکز آمار این پیمایش را انجام دهد، از نظر بین المللی نیز این اطلاعات بسیار ارزشمند می شود، البته این پیمایش نیازمند آموزش های مخصوص خود است و افراد پرسشگر با کمک مرکز آمار و دانشگاه ها مورد آموزش قرار گیرند.

عدم تطابق حقوق بازنشستگی با هزینه‌های زندگی ، 25 درصد سالمندان نیازمند هستند

واژه های کلیدی: سالمندان | سالمندان | بازنشستگان | حقوق بازنشستگی | حقوق بازنشستگان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs