زیر ایران بغداد میلیون صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

زیر: ایران بغداد میلیون صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت دلار کمتر شود ، اقدام دولت در کنترل بازار ارز مثبت است

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس کارها دولت در کنترل و تثبیت بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: این کارها خوب است ولی دیر انجام شد. انتظار ما این است که دولت

قیمت دلار کمتر شود ، اقدام دولت در کنترل بازار ارز مثبت است

اقدام دولت در کنترل بازار ارز مثبت است/ قیمت دلار کمتر شود

عبارات مهم : بازار

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس کارها دولت در کنترل و تثبیت بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: این کارها خوب است ولی دیر انجام شد. انتظار ما این است که دولت در تعیین رقم قیمت دلار تجدیدنظر کرده و همان عددی که در بودجه آمده است را در نظر گیرد.

بهروز نعمتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقدام اخیر دولت در کنترل بازار ارز مثبت هست، گفت: با وجود این اقدام مثبت فکر می کنیم که دولت در تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان جهت هر دلار با عجله تصمیم گیری کرده هست. باید تفکر و مشورت بیشتری با مجموعه دوستان در مجلس، افراد نخبه و اتاق بازرگانی می کرد.

وی توضیح داد: به نظر ما عددی که در بودجه جهت هر دلار تعیین شده است مناسب تر هست. بهتر بود که دولت همین عدد را اعلام می کرد تا شبهات را برطرف کند مبنی بر اینکه دولت می خواهد با این رقم کم کردن بودجه اش را جبران کند.

قیمت دلار کمتر شود ، اقدام دولت در کنترل بازار ارز مثبت است

نعمتی در عین حال گفت که دولت نمی تواند هیچ پولی را خارج از خزانه جابجا کند. همه درآمدها باید از محل فروش ارز به حساب خزانه واریز شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع بندی گفت: به نظر ما دولت اقدام خوبی را جهت کنترل بازار ارز انجام داد ولی این اقدام دیر بود. با این وجود بهتر است قیمت دلار را براساس رقم بودجه تعیین کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس کارها دولت در کنترل و تثبیت بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: این کارها خوب است ولی دیر انجام شد. انتظار ما این است که دولت

واژه های کلیدی: بازار | کنترل | هیئت رئیسه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs