زیر ایران بغداد میلیون صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

زیر: ایران بغداد میلیون صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عبور ذخایر ارزی از ۱۰۸ میلیارد دلار صندوق بین المللی پول ، پیش بینی IMF از اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در بروزترین گزارش خود از شاخص های کلان اقتصاد کشور عزیزمان ایران آینده نگری کرد: ذخایر ارزی کشور عزیزمان ایران در امسال با زیاد کردن ۱۳.۳ م

عبور ذخایر ارزی از ۱۰۸ میلیارد دلار صندوق بین المللی پول ، پیش بینی IMF از اقتصاد ایران

پیش بینی IMF از اقتصاد ایران/ عبور ذخایر ارزی از ۱۰۸ میلیارد دلار صندوق بین المللی پول

عبارات مهم : ایران

صندوق بین المللی پول در بروزترین گزارش خود از شاخص های کلان اقتصاد کشور عزیزمان ایران آینده نگری کرد: ذخایر ارزی کشور عزیزمان ایران در امسال با زیاد کردن ۱۳.۳ میلیارد دلاری به بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار برسد.

به گزارش مهر، صندوق بین المللی پول در بروزترین گزارش خود از سلسله گزارش های موسوم به چشم انداز اقتصادی خاورمیانه آینده نگری کرد رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران در امسال به ۴ درصد و قیمت تورم به ۱۲.۱ درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران در سال گذشته را ۴.۳ درصد و قیمت تورم کشور عزیزمان ایران در این سال را ۹.۹ درصد محاسبه کرده است.

عبور ذخایر ارزی از ۱۰۸ میلیارد دلار صندوق بین المللی پول ، پیش بینی IMF از اقتصاد ایران

بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۴۳۱.۹ میلیارد دلار بوده که آینده نگری می شود این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴۱۸.۹ میلیارد دلار کم کردن یابد. این نهاد بین المللی همچنین آینده نگری کرده است رشد بخش غیرنفتی کشور عزیزمان ایران از ۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ درصد در امسال کم کردن یابد. رشد بخش نفتی کشور عزیزمان ایران نیز از ۵.۲ درصد در سال قبل به ۴.۶ درصد در امسال کم کردن می یابد.

ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید و ۲.۴۶ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد و آینده نگری شده است است تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۸ در سطح ۳.۸ میلیون بشکه در روز باقی بماند ولی صادرات نفت به ۲.۶۶ میلیون بشکه در روز زیاد کردن پیدا کند.

صندوق بین المللی پول در بروزترین گزارش خود از شاخص های کلان اقتصاد کشور عزیزمان ایران آینده نگری کرد: ذخایر ارزی کشور عزیزمان ایران در امسال با زیاد کردن ۱۳.۳ م

تولید گاز کشور عزیزمان ایران نیز در سال ۲۰۱۸ معادل ۵.۳۲ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز در همین سال معادل ۰.۲۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود. صندوق بین المللی پول میزان رشد نقدینگی در کشور عزیزمان ایران طی امسال را ۲۳.۸ درصد آینده نگری کرده است که نسبت به رشد ۲۳.۵ درصدی نقدینگی در سال قبل اندکی زیاد کردن خواهد داشت.

ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۰۹.۵ میلیارد دلار کالا و خدمات صادر و ۹۱.۶ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرد. آینده نگری شده است است صادرات کشور عزیزمان ایران امسال به ۱۳۰.۳ میلیارد دلار و واردات به ۱۰۳.۳ میلیارد دلار زیاد کردن یابد.

بر اساس آینده نگری صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری کشور عزیزمان ایران طی امسال زیاد کردن قابل ملاحظه ای خواهد داشت و به رکورد ۲۹.۲ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم جهت سال قبل ۱۸.۴ میلیارد دلار گزارش شده است بود.

عبور ذخایر ارزی از ۱۰۸ میلیارد دلار صندوق بین المللی پول ، پیش بینی IMF از اقتصاد ایران

همچنین آینده نگری شده است است ذخایر ارزی کشور عزیزمان ایران در امسال با زیاد کردن ۱۳.۳ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۱۰۸.۴ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی کشور عزیزمان ایران در آخر سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹۵.۱ میلیارد دلار گزارش شده است بود.

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs