زیر ایران بغداد میلیون صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

زیر: ایران بغداد میلیون صادرات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار بین الملل بعضی تعهدات هسته‌ای کشور عزیزمان ایران در برجام همیشگی هستند / ارنست مونیز

وزیر انرژی پیشین آمریکا با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای با کشور عزیزمان ایران براساس راستی‌آزمایی بنا شده است هست، گفت: بعضی تعهدات هسته‌ای کشور عزیزمان ایران د

بعضی تعهدات هسته‌ای کشور عزیزمان ایران در برجام همیشگی هستند / ارنست مونیز

ارنست مونیز: بعضی تعهدات هسته ای کشور عزیزمان ایران در برجام همیشگی هستند

عبارات مهم : ایران

وزیر انرژی پیشین آمریکا با تاکید بر اینکه توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران براساس راستی آزمایی بنا شده است هست، گفت: بعضی تعهدات هسته ای کشور عزیزمان ایران در این توافق دائمی هستند.

به گزارش ایسنا، ارنست مونیز، وزیر انرژی پیشین آمریکا منشتر شدن خبر هایی در صفحه توئیتر خود به دفاع از برنامه جامع اقدام یکسان پرداخت.

بعضی تعهدات هسته‌ای کشور عزیزمان ایران در برجام همیشگی هستند / ارنست مونیز

وی که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا در مذاکرات کشور عزیزمان ایران و گروه 1+5 بود، در خبر خود نوشت: مخالفان توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران اهمیت بعضی تعهدات کشور عزیزمان ایران را که منقضی نمی شود نادیده می گیرند یا تضعیف می کنند: ممنوعیت دائمی برنامه هسته ای تسلیحاتی، پایبندی همیشگی به کارها راستی آزمایی در پروتکل الحاقی و خروج سوخت مصرف شده است راکتور اراک.

مونیز در پیامی دیگر تصریح کرد: کانون مهم توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران کارها بی سابقه راستی آزمایی بین المللی هست. توافق هسته ای براساس راستی آزمایی و نه اعتماد بنا شده است است.

وزیر انرژی پیشین آمریکا با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای با کشور عزیزمان ایران براساس راستی‌آزمایی بنا شده است هست، گفت: بعضی تعهدات هسته‌ای کشور عزیزمان ایران د

واژه های کلیدی: ایران | توافق | آمریکا | همیشگی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs